*
  
*
*
*
Přihlásit se 
  10. srpna 2020  
Prohlášení o soukromí

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO a rodinu webů COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO.

Použití osobních informací

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO a k poskytování služeb, o které jste požádali. COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO a jeho přidružených částí. COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO za účelem zjištění, jaké služby COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI AL/AT/TO na adrese colpito@colpito.it. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.

 Copyright (c) 2000-2006 DotNetNuke  Podmínky používání  Prohlášení o soukromí